Kobe, Hyogo

Kobe Kyukyoryuchi Heiwa Building, 5th Floor
49 Harima-machi, Cyuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0036 Japan

+81-78-325-5812

info@hea-ip.com

Washington, DC

1765 Greensboro Station Place
9th Floor
McLean, VA 22102

+1-571-933-6437

info@hea-ip.com

 

Detroit, Michigan

440 Burroughs St.

Detroit, Michigan 48202

+1-571-933-6437

info@hea-ip.com